Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-19

Miljöhistoria/Miljövetenskap Östra Ölands kustlandskap

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppdraget består i att försöka göra en beskrivning av Östra Ölands kustlandskaps miljöhistoria från 1930-talet till nu.

När man talar om övergödning och miljöförändringar har man sällan historian klar för sig. Man gissar eller påstår att det t ex inte förekom igenväxning av vikar innan människan började göda havet, men hur var det egentligen?

Ett mål är att kunna se om det verkligen finns effekter av övergödning. Man räknar ofta med att så långt tillbaka som 1930 kustvattnen var opåverkade av näringstillskott från oss människor.

Exempel på saker att leta efter:
Hur var det förr med de vikar som nu är igenväxta - igenslammade?
Är de grundare eller djupare nu?
Vad växte där förr?
Hur har bottensedimentet förändrats?
Vad växte på hårda grunda bottnar (fintrådiga alger eller kanske blåstång¿)?
Vad fanns på mjuka grunda bottnar (kanske ålgräs)?
Hur var det med fisksamhället gädda, abborre, strömming, torsk, skrubbskädda¿
Kan man korrelera med vad som växte på bottnarna?
Hur såg det ut på stränderna?
Fanns där blåstångsvallar, sågtångsvallar eller vallar med andra, t ex fintrådiga alger.
Vad betydde dessa vallar för den strandnära vattenkvalitén?
Vad betydde vallarna för jordbruket (vilka mängder tog man upp?)

Hur får man reda på hur det var?
Intervjuer med de som var med, hör med politiker, kommuntjänstemän, hembygdsfolk, Hembygdsarkiv ¿ Ölandsbladet (lokaltidning).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.