Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-06-12

Marknadsundersökning - utveckling av gärdesgårdar (TH 06)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Då lönsamheten är pressad i de traditionella näringarna har detta företag letat efter kompletterande verksamhet. Företaget bedriver för närvarande kombinerad skogs- och jordbruksverksamhet. Av de totala intäkterna svarar skogsproduktionen för över 80 %. Företaget har alltid varit intresserade av att bevara och utveckla landsbygdsmiljön, vilket gjort det naturligt att utveckla den genom att bl a satsa på att inhägna mark med gärdesgårdar istället for att använda t ex taggtråd.

Tyvärr har kunskapen om hur man bygger gärdesgårdar snabbt minskat. Man kan jämföra situationen med bristen på kompetenta kakelugnsmakare. I bägge fallen finns det idag ett växande intresse för att föra dessa kulturella traditioner vidare. Dessutom finns det för skogsägare en ekonomisk fördel i att utnyttja skogsråvaran, som gran och asp, till gärdesgårdar istället för att sälja den som massaved. I företaget har denna yrkeskunskap gått från far till son. En viktig del i verksamheten är att hägna gammaldags gärdesgårdar. Ska verksamheten kunna utvecklas krävs ett mer tydligt koncepttänkande som kan innehålla byggande av gärdesgårdar, utbilda hantverkare samt tillverkning och försäljning av produkten ¿trinnklyv¿ och klyvda trinnor.

Syfte och mål:
För att kunna gå vidare med verksamheten kring gärdsgårdsbyggande och trinnklyven samarbetar företaget med bl a Trä Centrum i Nässjö i ett huvudprojekt. Samarbetet sker i projektform och ansökan om medel från Nutek har gjorts.

Syftet med huvudprojektet är att öka kunskapen om att bygga gärdesgårdar på ett effektivt sätt och därmed skapa förutsättning för fler arbetstillfällen i glesbygd.

Målet med huvudprojektet är att utveckla och testa ett affärsmässigt koncept för gärdesgårdsbyggande samt identifiera och driva ett nätverk av intresserade företag och utövare. I konceptet ingår byggandet av gärdesgårdar, kompetensutveckling av hantverkare samt tillverkning och försäljning av ¿trinnklyv¿.

Exjobb - marknadsundersökning:
Den inledande fasen i huvudprojektet består av en marknadsundersökning. Projektgruppen ser gärna att marknadsundersökningen genomförs av studenter som har kunskap om skogsnäringen och som har intresse för vidareförädling som ett konkurrensmedel. Marknadsundersökningen ska genomföras utifrån ett grundkoncept som innebär att bygga gärdesgårdar, utbilda hantverkare och leverera ett koncept för klyvning av trinnor.

Teknisk beskrivning:
Det virke man använder till s k trinnor är små träd upp till 10 m i längd. Med en griplastare placerad på ett lastfordon kan man lyfta ett träd och mata det genom klyven. Trädet delas då på längden. Det innebar att det inte finns några begränsningar, när det gäller längden
på råvaran.

Vi vänder oss i första hand till studenter vid Högskolan i Kalmar, Växjö Universitet och Blekinges Tekniska Högskola.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.