Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-03

Stödsystem baserat på ITIL

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Målsättningen är att analysera möjliga stödsystem för ett Kentor Support Center med utgångspunkt från ITILs ramar för Service Support och Service Delivery, interna processer, kundkrav, och Kentor Tekniks tjänster.
En kravspecifikation kommer även att tas fram av Kentor Teknik för att hitta ytterligare tekniska och icketekniska krav som krävs för att stödsystemet ska vara tillämpbart och det kan vara lämpligt att personen som genomför analysen även kan delta i detta arbete för att nå rimlig nivå på utredningen.
Utredningen ska främst visa på följsamheten mot processerna inom Service Support och Service Delivery och Kentor Tekniks interna processer men även visa på hur övriga krav kan fyllas.
Systemet ska även kunna hjälpa Kentor Teknik i arbetet med processimplementationen.

Läs mer på www.kentor.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.