Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-06-16

Kundundersökning Posten - miljö och kvalitet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Posten är Sveriges största logistik- och distributionsföretag. Vi ger daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 800 000 företag.

Posten arbetar systematiskt med miljö- och kvalitetsfrågor och är certifierat enligt både ISO 9001 och ISO 14001. En viktig drivkraft för vårt arbete är våra kunder och deras behov.

Många av Postens stora kunder ställer höga miljö- och kvalitetskrav på vår verksamhet. Att kunna leva upp till dessa krav är en förutsättning för att vi ska få göra affärer, både nu och i framtiden. Vi måste därför alltid vara uppdaterade med vad våra kunder kräver av oss.

För ett examensarbete inom miljö och kvalitet söker vi en student med någon av följande inriktningar:
- företagsekonom med marknadsinriktning
- högskoleingenjör, naturvetare eller informatör med kunskaper inom marknadsföring
- miljökompetens är ett plus

Examensarbetet ska genomföras i form av en kundundersökning, med syfte att kartlägga våra kunders nuvarande och framtida miljö- och kvalitetskrav. Vi vill även undersöka i vilken utsträckning parametrarna miljö och kvalitet är avgörande när våra kunder väljer oss som leverantör.

Mer information om Postens miljö- och kvalitetsarbete finns under rubriken Om Posten på www.posten.se  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.