Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-03-10

Samarbetslösning kring distansutbildning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom Jokkmokks kommun finns ett antal utbildningsanordnare som ser ett behov av att samarbeta för att vidareutveckla möjligheterna kring distansutbildningar via nätet.
(Bokenskolan, Kunskapens Hus, Vattenfall Training Center, Samernas Utbildningscenter) Flera av dessa har tidigare erfarenhet av att sälja distansutbildningar men för att bli mer konkurrenskraftiga på marknaden och nyttja den samlade kompetensen hos samtliga utbildningsanordnare krävs ett mer långsiktigt och utvecklat samarbete. Säljbara kurser skulle kunna utvecklas inom de områden där Jokkmokk har en stark profil ex: Natur, Kultur, Vattenkraft samt det samiska språket. Kompetens, teknik och kapacitet för att klara av att sända dagens utbud av utbildningar via nätet finns till stora delar redan i kommunen.

Det vi hoppas att ett exjobb kan tillföra oss är det grundläggande arbetet med att klarlägga hur ett samarbete för detta ändamål ska vara uppbyggt och fungera.
- Vilka resurser finns / fattas ?
- Behov av ¿ ytterligare personella resurser ?
¿ ytterligare tekniska resurser ?
¿ ytterligare kompetensmässiga resurser ?
- Vilka problem föreligger som hindrar ett genomförande ?
- Vilka praktiska lösningar finns på dessa problem ?

Vi önskar en slutrapport som hjälper oss i arbetet med att bygga upp ett samarbete mellan de olika utbildningsanordnarna utifrån ovan angivna frågeställningar.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.