Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-12

Belysning av skolbespisning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En fråga som ofta kommer upp i diskussion med föräldrarna på skola i Mölndal är maten och bamba (skolbespisning)- senast bl a om flickor i åk 6 som inte äter i bamba. Önskar denna ¿eviga fråga¿ om skolmaten belyst.

Exempel på frågeställning som skulle kunna vara aktuell
Varför vissa inte äter i bamba ¿ beror det på:
- kön och ålder?
- bambamatskvalitén?
- serveringen? Alla tar ur samma karott i varmvattenbad.
- ideal bland ungdomar att vara smal?
- ljudmiljön m.m.

Kontakta gärna rektor Eva Bergman på Toltorpsskolan i Mölndal för vidare diskussion och utveckling av förslaget. För kontaktuppgifter - se nedan!

http://www.toltorp.skola.molndal.se/
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.