Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-20

Företagssamverkan - ett sätt att öka intäkter/sänka kostnader i företagandet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi är en rådgivningsorganisation som med stöd av NUTEK ger kostnadsfri rådgivning till grupper som vill starta företag - http://www.kooperativkonsult.coop

En grupp som ofta vi möter är företagare som vill dela på lokal, dela varumärke, dela marknadsföring mm.

Vi vill nu gärna att en student gör en studie över ett antal existerande goda exempel på där en grupp företag genom samverkan lyckats sänka sina kostnader, öka sina intäkter - dvs använder företagssamverkan som ett affärsutvecklingsverktyg.

Några frågeställningar och undersökningar skulle kunna vara:
- varför man börjande med detta
- hur man fick kontakt med samarbetspartner
- hur startprocessen gick till
- hur samarbetet ser ut idag
- göra en swot/riskanalys
- vad företagssamverkan har resulterat i, kan man mäta resultatet - intäkter av samarbetet osv.
- formulera en modell för samverkan om vad man bör tänka på etc

Vi är öppna för att tillsammans med en student/studenter eller forskare diskutera fram något inom detta område - så önskemålen är inte huggna i i sten. Vi vill förstås att studenten skall tycka det är intressant.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.