Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-10

Utreda resultat från recipientprovtagning vid Västerås flygplats (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Västerås flygplats AB har under tio års tid tagit vattenprover kring flygplatsen. Anledningen är att flygplatsen använt urea som halkbekämpningskemikalie till banan och glykol som avisningsmedel till flygplan.

Studenten ska i samråd med flygplatsens miljökonsult utvärdera resultaten från provtagningen. Flygplatsen har nyligen följt upp analysresultaten, men studenten förväntas göra en mer djupgående analys.

Utbildningsprofil:
Miljövetare, ekolog eller miljöingenjör, gärna med inriktning mot vattenkemi.

Handledare på företaget:
Nestor Sustainable Solutions är konsult åt flygplatsen. En av Nestors personal kan vara handledare under examensarbetet.

Uppdragsgivare:
Nestor är uppdragsgivare

Övrig profil på student:
Gärna en företagsam och innovativ student som kan tänka sig att arbeta i ett litet konsultföretag. Det finns stora möjligheter att få arbete inom Nestor eller hos andra företag som är mer nischade mot vattenkemi.

Kontakt:
Eric Söderberg
Nestor
Malmabergsg. 25
721 30 Västerås
021-470 10 80 (Office vxl)
070-457 68 22
[email protected]
www.nestor.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.