Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-03-10

Hur ska vi minska de miljöbelastade förluster i produktionen?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,5 miljarder kilo och en omsättning på ca 57 miljarder svenska kronor. Det är en kooperativ förening som ägs av ca 11 600 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, både på den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Arla Foods Örebro Mejeri, Örebromejeriet, tar emot cirka 100 milj. kg mjölk per år, vilket i genomsnitt gör cirka 300 000 liter per dag. I Örebro tillverkas olika typer av dryckesmjölk, filmjölk samt vispgrädde. Antalet årsanställda på Örebromejeriet är 230, dessutom arbetar ca 60 personer deltid.

Förslag för exjobb:
Ett modernt mejeri hanterar stora flöden av såväl råvaror som färdiga produkter. Dessa flöden representerar stora värden som skall hanteras på bästa möjliga sätt. Detta innebär att de miljöbelastande produktförlusterna skall hållas nere så mycket som möjligt. En del produktförluster är ofrånkomliga och uppkommer bland annat i de olika diskfaserna, andra kan uppkomma i hanteringen av färdigvaror ut till kund. Det gemensamma för dessa produktförluster är att de måste kunna mätas och kartläggas för att rätt åtgärder skall kunna tillfogas i arbetet med att reducera dem. Svenska mejerier arbetar ständigt med åtgärder på detta område och det är här som detta examensarbete kommer in i bilden.

Det övergripande syftet med detta examensarbete är att ta fram åtgärder för att minska de miljöbelastande produktförlusterna. För att detta ska kunna ske vill vi ha hjälp med följande:
1. Kartering av samtliga ursprungsflöden. Var uppkommer de?
2. Kartering av inrapporteringen av dessa flöden. Har vi all inrapportering? Av vilken typ är denna inrapportering?
3. Hur gör det mejeri i Arla som har s.k. ¿Best Practise¿? Hur gör man på de närbelägna Arla-mejerierna i Stockholm, Göteborg och Linköping?
4. Förslag till åtgärder för att säkerställa pkt 1.& 2.
a. Tekniska åtgärder (Typ och kostnad)
b. Förändrade mätmetoder
c. Förändrade arbetsrutiner
d. Etc.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.