Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-06-29

Kartläggning av Betal-TV/Bredbandbranschen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kentor är ett konsultbolag inom systemutveckling, systemintegration och drift av affärskritiska lösningar, e-Solutions. Kunder är främst stora och medelstora tjänstesäljande företag. Bolaget som startades 1983 har idag 180 anställda med verksamhet i Stockholm och Göteborg.

Kentor levererar hela IT-lösningar. Vi har ofta långsiktiga samarbeten med våra kunder och tar totalansvar för IT-stödet hos dessa. Vår ambition är att arbeta kundnära, d v s att erbjuda de lösningar som kunden efterfrågar, oavsett om det hör till vår kärnkompetens eller ej. Strategin är därför att hålla sig till ett antal utvalda branscher, där vi har en stark branschkännedom. En sådan bransch är Betal-TV/Bredband. Vi arbetar sedan länge med de två största aktörerna på marknaden: com hem och UPC. Vårt mål är att etablera Kentor hos fler företag i branschen.

I linje med satsningen på Betal-TV/Bredband arbetar vi med att kontinuerligt samla på oss kunskap om branschen. Därför utlyser vi nu ett examensarbete som går ut på att hjälpa oss att kartlägga branschen. Det handlar om att ta fram en samlad bild av marknadsläget när det gäller aktörer, leverantörer och kunder, naturligtvis särskilt ur ett IT-perspektiv. Vi har en hel del bakgrundsinformation att utgå ifrån och vi kan diskutera ett antal olika vinklar på uppdraget.

Vi tror att det här är ett exjobb som lämpar sig väl för en ingenjör med utbildning inom ekonomi och marknad eller en ekonom med gedigen IT-kunskap och intresse. Vi kommer att prioritera diskussioner med personer som har siktet inställt mot en anställning hos oss i framtiden.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.