Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-06-16

Aktivering av transkriptionsfaktorer som reglerar inflammation och autoimmunitet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

Människans immunsystem har till syfte att försvara oss mot sjukdomar som är framkallade av virus, bakterier och parasiter. Hos människor som drabbas av en s.k. autoimmune sjukdom utsätts kroppens egen vävnad av en attack från det egna immunförsvaret. En vanligt förekommande autoimmune sjukdom är rematoid artrit (RA). RA karaktäriseras av en svår inflammation i människans leder, exempelvis i knän och fingrar, vilket leder till en långsam nedbrytning av brosk och ben.

Våra immunceller, exempelvis T-celler, B-celler och makrofager, har till uppgift att känna igen och neutralisera främmande ämnen som kommer in i kroppen. T-cellerna har en väsentlig roll i vårt immunförsvar och styr i många fall graden av inflammation som uppstår vid en infektion. T-cellerna har på sin yta en mängd olika receptorer. När extracellulära molekyler binder till dessa receptorer så kommer en mängd av enzymer inne i cellen att aktiveras. Dessa molekyler kommer i sin tur att aktivera många andra molekyler som finns inne i cellen. Denna kaskad av händelser kallar man för intra-cellulär signaltransduktion. Enzymer som tillhör gruppen ¿mitogen activated protein kinases¿ (MAPKs) har en mycket väsentlig roll när det gäller att förmedla intra-cellulära signaler i T-celler. MAPKs aktiverar transkriptionsfaktorer som finns i cellkärnan. En MAPK som heter p38 aktiverar ATF-2 (activating transcription factor-2) och har visat sig ha en stor betydelse för att styra produktionen av inflammatoriska cytokiner hos T-celler.

Syfte/Målsättning

Initialt är syftet med projektet är att sätta upp en metod för att studera aktivering av MAPK-p38 och transkriptionsfaktorn ATF-2 i T-celler. Den långsiktiga målsättningen med projektet är att klargöra de intra-cellulära signaltransduktions vägar i T-celler som styr graden av inflammation och autoimmunitet hos patienter med rematoid artrit.

Metoder

Humana T-celler (Jurkat) odlas upp i petriskålar. Graden av T-cell receptor (TCR) uttryck på ytan av cellerna bestäms med hjälp av FACS (Fluorescence Activated Cell Sorter). Cellerna stimuleras sedan olika långa tidpunkter med anti-kroppar som är specifika för TCR. För att bestämma graden av aktivitet hos MAPK-38 kommer Western blots att göras. Antikroppar som enbart känner igen en aktiverad form av MAPK-p38 används för detta ändamål. Förmågan hos MAPK-p38 att aktivera ATF-2 görs slutligen med hjälp av en s.k. ¿kinase-assay¿.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.