Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-10

Utveckla friskvårdsanläggningen Fysikens kommunikationsplattform

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
UPPGIFT:
Fysiken har, som en av de första träningsanläggningarna i Sverige, byggt upp ett eget bokningssystem på sin hemsida där de 11 000 kunderna kan logga in sig och boka sig till önskade pass. Detta system övervakas av Fysikens webmaster. För inpassering, kunddatabas och kassa, används en annan programvara utvecklat av Entry Systems - http://www.entrysystems.se.

Fysiken arbetar aktivt för att ständigt utveckla relationen med befintliga kunder. En viktig del av kundrelationen är att kunna kommunicera effektivt med kunderna, att informera i rätt tid och mängd och till alla som berörs av informationen. Detta görs idag genom allmän information på hemsidan och via nyhetsbrev, skyltning i lokaler etc. Kommunikationen är hittills allmän, inte individuell.

Fysiken vill nu utveckla kommunikationen mellan de två systemen genom en SMS-tjänst. På så sätt kan kunden nås av viktig information om att t.ex. ett inbokat pass är inställt. Avsikten är att kunna meddela kunden i första hand om förändringar i verksamheten som berör honom eller henne. Tjänsten ska vara kostnadseffektiv och vara enkel att hantera för vilken användare som helst.

För vidare diskussion om förslaget kontakta Joakim Adolfsson, platschef på Fysiken Kaserntorget och ansvarig för Fysikens kundrelationer. Tel: 031-10 69 68. Mobil: 0706-02 12 00 alt. [email protected].

OM FYSIKEN
Fysiken har två friskvårdsanläggningar i Göteborg som ägs och drivs av Göteborgs studenter genom Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS). GFS är en ideell, icke vinstdrivande organisation, med hälsa och studiesociala frågor som verksamhetsområde. Under senare år har Fysiken utökat sin verksamhet och finns nu på två platser i Göteborg; på Mossens idrottsplats bakom Chalmers och i fastigheten Kaserntorget 11 mitt i centrala Göteborg. Fysiken vänder sig till både studenter och allmänhet och erbjuder ca 300 schemalagda gruppträningspass per vecka inom ett 40-tal motionsformer samt individuell träning i två av Sveriges största och mest välutrustade gym. Fysiken har ca 17 500 motionsbesök per vecka under terminstid, fler än t.ex. Svenska Mässan. För mer info om verksamheten se http://www.fysiken.nu.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.