Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Utvärdering av sommarforskarskolan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Karlstads universitet har under tio år arrangerat en sommarforskarskola för gymnasieungdomar. Under tre sommarveckor har ca 15 ungdomar per år fått prova olika aktiviteter från de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena. Te x legorobotar, kemi- och fysiklaborationer, trollerilab mm. Syftet har varit att öka gymnasieungdomarnas intresse för naturvetenskap och teknik samt att på sikt få fler sökande till dessa utbildningsområden i allmänhet, och till Karlstads universitet i synnerhet.
Nu är vi intresserade av att utvärdera arbetet. Vi vill bl a veta vad de ungdomar som deltagit i projektet anser om sommarfoskarskolan, vi vill också undersöka om sommarforskarskolan har lett till att deltagarna valt att studera vidare inom det här utbildningsmrådet i Karlstad eller på annat lärosäte.
Utvärderingen kommer att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av projektet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.