Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-24

Validering av kritisk sensor för halvledarindustrin

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Frågeställningen handlar om att experimentellt coh statistiskt validera en multivariat metodik mot en känd och accepterad mätteknik.

Sensimor marknadsför och säljer gassensorsystem till halvledarmarknaden, www.sensimor.se. Sensimor står nu inför en kritisk fas i produktutvecklingen där systemet ska valideras mot känd metodik. Blir valideringen framgångsrik kommer Sensimor att snabbt behöva expandera för att möta marknadens krav. Sensimors system, Amine100, ska detektera AMC (Airborne Molecular Contaminants) i de lägre ppb-regionerna och detta kräver en extremt ren omgivning för valideringen. Valideringsfasen ska därför utföras i ett renrum på Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

Uppgiften kommer specifikt att innebära att bygga upp en valideringsbar testuppställning för on-line gasanalys, köra en masspekrometer parallellt med Sensimors system för datainsamling och därefter bearbeta och validera stora datamängder.

Lämplig utbildningsprofil är kemi/ kemiteknik/ teknisk fysik /materialvetenskap med inriktning mot analytisk kemi, instrumentell sensorteknik och mätteknik.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.