Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-07-05

Utveckling av avancerad licenshantering för Configura

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppgiften är att tillföra den nödvändiga tekniken både på klient och serversida för att tillförlitligt, flexibelt och automatiskt kunna hantera nya typer av licensieringsmodeller för Configura CET (Configura Extention Technology). Configuras nya CET platform består av en runtime som kan utökas under körning med applikationer och applikationsinnhåll, t ex produktkataloger till vår säljkonfigurator och planeringsapplikation.

Önskvärt är att kunna licensiera CET mycket flexibelt så användare ska kunna dra full nytta av applikationsinnehåll som produceras av Configura Sverige AB och framtida partners. En flexibel licensmodell ska bidraga till en bredare användning än som resulterar av traditionella licensköp. Exempel på licensmodeller är köp med årlig underhållsavgift, månadshyra, användningstid (som telefon), tillfällig (tidbegränsad) licens.

Ett viktigt delproblem är att studera hur skydda sig mot ¿cracking¿. Tillgänglig teknik är bl a dynamisk kodgenerering och stark kryptering.

Antal personer: 1

Utbildning: Datateknik

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.