Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-07-05

Utveckling av programvara för kommunikation i Configura miljö

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Att skapa protokoll och utveckla programvara för client-client och client-server kommunikation.

Tanken är att erbjuda funktioner för olika typer av kommunikation och samarbete mellan våra klientapplikationer som t ex implementerar rit, planering och kalkylsystem. Typiska användningsscenarios:

· En expertdesigner på annan ort blir kontaktad från en butik för att designa ett svårare fall.

· Flera personer med olika kompetens utför olika arbete på samma ritning.

Kreativitet önskas.

Krav: Utveckling ska ske i Java för server och i Configura¿s eget språk CM för client.
Funktioner: Chat, Ritningsutbyte, Collaboration (Remote control, Remote display)


Antal personer: 2

Utbildning: Datateknik


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.