Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-08-29

BNP eller DI vid framtagning av kalkylvärden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Att göra en bedömning om huruvida det är real BruttoNationalProdukt (BNP) eller Disponibel Inkomst (DI) som är lämpligast att använda då Vägverket ska räkna upp sina kalkylvärden över (framförallt) de komponenter som ingår i EVA- och SAM-X verktygen.

Bakgrund
Vägverket använder kalkylvärden över bl a restider, olycksfall och emissioner vilka ingår i de samhällsekonomiska kalkylerna. Ny forskning kan ge upphov till förändringar i dessa kalkylvärden. Även om ingen sådan ny forskning kommer fram blir det ändå aktuellt att skriva upp kalkylvärdena pga av pris- och inkomstförändringar. Hittills har real BNP använts för detta ändamål, men inom Vägverket ser man gärna en studie där för- och nackdelar med respektive mått behandlas i detta sammanhang.

Metod
Tyngdpunkten i arbetet ligger sannolikt på statistiska beräkningar och avstämningar.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.