Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-11

Effekter av långvariga körkortsindragningar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Vissa uppgifter tyder på att en mycket stor andel av de som ertappas med rattfylleri/grovt rattfylleri och som får sina körkort indragna, dels fortsätter att köra, dels låter bli att söka nytt körkortstillstånd när spärrtiden löpt ut. Dessa uppgifter är hämtade ur ett såväl geografiskt som antalsmässigt begränsat urval, varför det vore intressant att dels skaffa sig kunskaper om de verkliga andelarna dels faktorer som påverkar benägenheten att söka nytt körkortstillstånd.

Metod
I huvudsak kan man bygga studien på befintligt material som kan tas fram via körkortsregistret.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.