Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-03-08

Framtagning av långsiktig marknadsplan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Laxå kommun är en kommun i södra Närke, mitt emellan Stockholm och Göteborg, med ca 6 200 invånare. Kommunen har 521 anställda.

Projektidé:
Arbetet med att ta fram en långsiktig marknadsplan har inletts med bl a en SWOT-analys som anger grundförutsättningarna för vilka områden som är starka eller behöver stärkas. Marknadsplanen är ett viktigt instrument för att träffa rätt i valet av målgrupp och marknad och det är viktigt att kommmunen väljer rätt medier för att nå fram till målgruppen och marknaden, och det är också viktigt att hitta rätt instrument för att kunna mäta effekterna av åtgärderna.

Marknadsplanen skall innehålla en strategisk plan som sträcker sig över tre år och som omfattar både E20 projektet och boendeutvecklingsprojektet och föreslagna marknadsföringsinsatser skall tydligt prioriteras.

E 20 projektet har redan startat med både kraft och fart. Flera investeringar har redan kommit till. Burger King står klart till sommaren och fler intressenter är på väg in.

Vad gäller boendet så är det viktigt att nya attraktiva områden börjar detaljplaneras och att man parallellt med detta tar fram säljprospekt som på ett tydligt sätt visualiserar boendemiljöerna.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.