Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-12

Ny Portal för Sverige (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En helt ny portal för Sveriges företag. Samarbete med Almi, Företagara, Länstyrelsen, Svenskt Näringsliv
Portalen kommer att startas under hösten -05 och berör hela Sverige.
När den svenska portalen fungerar korrekt, kommer den att utökas i första hand till de Nordiska länderna.
En Databas gör att vissa typer av kandidater registrerar sig och företag söker efter dessa i databasen

Vi behöver hjälp med Marknadsanalys och plan samt ett omfattande analysarbeta om hur den Svenska och Nordiska marknaden ser ut inom detta område.

SAMT YTTERLIGARE KONFIDENTIELL INFORMATION

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.