Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-07

Implementation av standardbaserat databasinterface för SCADA System

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Network Manager är ett SCADA/EMS/DMS system för styrning och övervakning av kraftnät tillverkat av ABB Power Technologies. Network Manager används av elverk och kraftbolag över hela världen.
Network Manager innehåller en databas som lagrar information om kraftsystemet. Informationsmodellen som beskriver innehållet i databaserna är specifik för Network Manager. Det finns också en standard informationsmodell (Common Information Model, CIM) för kraftsystem data beskriven i IEC 61970-301. Innehållet i Network Manager databasen kan kommas åt genom SQL gränssnitt eller speciella realtids gränssnitt (Avanti). Det finns också en gränssnittsstandard för dataåtkomst, Generic Data Access (GDA) även kallat Data Access Facility (DAF).

Examensarbetet går ut på att implementera en DAF server mot Network Manager databasen där data presenteras enligt CIM informationsmodell. Network Managers databas är delad i en realtidsdel och en del för konfigurationsdata. DAF servern ska kunna arbeta mot bägge.
Krav på sökande är att de ska ha gått eller går kurser i CORBA, databas teknik och kompilator teknik. Kunskap om SQL är ett krav. De ska också ha gott handlag med datorer och tycka om programmering.
Uppdrag
Arbetet är tänkt för en-två personer och planerat att pågå under 20 veckor. Arbetet är tänkt att bedrivas i följande steg
¿ instudering av CIM och Network Manager informationsmodeller.
¿ instudering av DAF som är ett enkelt API med fyra metoder.
¿ skapa en beskrivning som mappar CIM informationsmodell på Network Managers.
¿ kompilera mappningen till en fungerande översättare mha JAVA versionen av verktyget ANTLR.
¿ göra en DAF server som anropar översättaren.
¿ genomföra prestanda och kapacitetsmätningar av implementationen.
¿ rapportskrivining.
¿ presentation av resultatet.

Arbetet planeras utföras i samarbete mellan ABB och EKC - kompetenscentrum i Elkraftteknik.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.