Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-18

Affärsnytta av simulering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Simulering används inom industrin för att studera olika förlopp och alternativa körsätt i samband med ombyggnader, nybyggnation och trouble shooting. Simulering ses många gånger som en kostnad, men utan intäkt.

Hur kan affärsnyttan av dessa insatser kvanitifieras och påverkas till ett maximalt bidrag till verksamheten? Inom detta område ryms många frågor, se nedan. Tillsammans kommer vi överens om vilka som är aktuella att studera i ditt examensarbete.

-Hur organisationen av simuleringsarbetet påverkar resultatet
-Hur och när beställningen av simuleringen görs
-Hur och när affärsnyttan av simuleringen synliggörs.
-Hur utbildningsnivån hos simuleringsbeställaren ser ut. Kan den utvecklas?
-När simulering ska göras sett över tiden i ett projekt. Ska man simulera tidigt i projektet eller på slutet? Är det skillnad på affärsnyttan för dimensionerande simulering jämfört med simulerande simulering?
-Hur man skapar affärsnytta genom att ¿återanvända¿ tidigare simuleringar?
-Hur insäljningsprocessen ser ut, både för den externa resp. den interna verksamheten. Alltså, ¿När simulerar man, och när tar man till andra metoder?¿
-Vad/vilken är den största konkurrenten till simulering som metod och verktyg?
-Hur upphandlingen av simuleringstjänster går till. Hur ser kravspecifikationen ut?


Millmac AB är ett företag i Norrköping, som arbetar med simulering inom massa- och pappersindustrin. Företaget tillhandahåller kvalificerade tjänster inom simulering.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.