Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-15

Utvärdering av uthålliga avloppssystem med URWARE - modellen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
En hållbar utveckling kräver hållbara avloppslösningar. I MISTRA-programmet Urban Water som pågick under perioden 1999-2005 utvecklades miljösystemanalysmodellen URban WAter REsearch model (URWARE) i MATLAB/Simulink. URWARE är en vidareutveckling av ORganic WAste REsearch model (ORWARE) som utvecklades av SLU, JTI, KTH och IVL.

Syfte
Detta projekt syftar till att utveckla metodik för miljöbedömning av nya innovativa avloppslösningar samt tillämpning av metodiken.

Metod
Med underlag av litteratur och erfarenheter från pilotförsök modelleras nya innovativa avloppskomponenter i MATLAB/Simulink URWARE.

Genomförande
Beroende på aktuell uppgift utformas projektet från fall till fall. Exempel på planerade objekt är en utvärdering av Stockholm Vattens pilotförsök med spetsteknik för hållbar avloppsrening vid Henriksdal/Hammarby sjöstad i Stockholm. I pilotprojektet har innovativa anaeroba och aeroba reningsprocesser och membranteknik prövats för att nå en avloppsrening som är resurseffektiv och som möjliggör återföring av näringsämnen.

Förväntat resultat
Nya delmodeller i URWARE som beskriver nya innovativa komponenter i avloppssystem samt ny kunskap om miljöpåverkan av olika avloppslösningar.

Förkunskaper
Du bör ha civilingenjörs- eller teknikagronomutbildning med inriktning mot vatten och miljö. Du bör ha genomfört kurser i miljösystemanalys (t ex Livscykelanalys), reningsprocesser inom VA-teknik och ha arbetat i MATLAB/Simulink-miljö.

Organisation
Handledare skola: Kunnig inom Systemanalys och/eller VA-teknik
Kontaktperson ECOLOOP: Erik Kärrman.
Examensarbetet sker i samverkan med URWARE-gruppen, bestående av personer från Ecoloop, Lunds tekniska högskola, Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI), Stockholm Vatten AB och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.