Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-10

Webbaserad utvärdering inom medieteknik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Exjobb inom medieteknik
Utveckla webbaserad utvärdering av program och trailers
Bakgrund:
På Viasat köper vi in nya program kontinuerligt och marknadsför dem bland annat genom att ta fram trailers för dem, som vi sedan spelar ut i våra egna TV-kanaler. I dagsläget har vi dock små möjligheter att förtesta programmen och än mindre korresponderande trailers för respektive program. För att kunna optimera vår marknadsföring är det av stor vikt att vi kan få tittarnas utlåtande om trailers och program.
Idé:
Vi vill kunna ha ett system där vi kan testa olika trailers och program för att se om de appelerar till våra tittare. Utifrån detta test vill vi sedan ta beslut om vilka trailers som vi ska sända och vilka som ska klippas om. Vi vill också kunna utvärdera nya programidéer så att vi minskar osäkerheten inför en lansering.

Dessa test ska inte bara mäta uppmärksamhet (awareness), utan också preferens (preference) och köpintention (trial). Det är därför viktigt att vi kan förstå vad det är i en trailer eller i ett program som är intressant för tittaren. Vad det är som gör att uppmärksamheten väcks, vad det är man uppmärksammar och vad det är som gör att preferensen blir högre eller lägre.

Vi använder oss av online-testning med en panel där respondenterna är mellan 15 och 59 år gamla och har tillgång till TV3. Detta för att vara säkra på att de som betygsätter vår marknadsföring är i målgruppen för programmen. Här kan det dock finnas konflikterande målsättningar mellan å ena sidan Viasats önskan att optimera efter abbonenterna, som ju inte behöver vara mellan 15 och 49 år (pay TV) och å andra sidan de tittare på TV3 som annonsörerna är mest intresserade av (free TV). Därför kompromissar vi och tar med respondenter som är upp till 59 år gamla.

När program och trailers testas i förväg skickas de via webben till respondenterna som ser dem på sina datorer. När testen sker i efterhand har respondenterna sett program och trailers via ordinarie sändning. I båda fallen samlas deras synpunkter in via webben.
Förslag på setup:
Ett givet antal trailers eller piloter laddas in i systemet, dvs en mpg-fil med bild och ljud. Därefter anger man vilken målgrupp programmet eller trailern har, så att respondenterna matchar målgruppen för programmet. Respondenten ombedes tala om vilka program han eller hon känner till och vad han eller hon tycker om dem innan testet börjar. Detta för att kunna korsköra de som gillar/ogillar programmet med reaktioner på trailern. Då kan vi optimera trailern för dem som är målgruppen för trailern.

Testet genomförs online med korta piloter eller trailers. När vi testat en trailer eller ett program vill vi att svaren sparas så att vi kan jämföra nästa trailer med de tidigare testade. På så sätt vet vi när respondenterna tycker att en trailer är bättre än genomsnittet. Därför vill vi spara svaren i en databas så att vi kan jämföra en trailer med en annan.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.