Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-30

Risker i tekniska system, ytvatten som skyddsobjekt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
Vid riskbedömningar är ofta fokus på att skydda grundvatten mot föroreningsrisk. Dvs grundvatten är skyddsobjekt. Den sammanlagda mängden nederbörd är fortfarande lika stor varför mycket vatten istället kommer att bilda ytvatten i ett första läge. Därvid kommer istället ytvattnet att bli skyddsobjekt. Kraven på ett skyddsobjekt, mätbarhet, etc syftar bl a till att beskriva vad som är stort och smått i termerna om påverkan på ytvatten.

Syfte
Projektet syftar till att söka beskriva vad som är stort och smått map påverkan på ytvatten.

Metod
Arbetet genomförs i etapperna; Problemformulering och val av objekt, Inventering och teori, Analys och utvärdering, Slutsatser och diskussion.

Beroende på aktuell uppgift utformas projektet från fall till fall. Avgränsning kan t ex ske till visa typfall, ämnes- eller materialtyper.

Förväntat resultat
Arbetet förväntas ligga till grund för en kravspecifikation för olika mark- och anläggningskonstruktioner.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.