Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-06-20

Återvinning av syntetiska komplexbildare för extraktion av tungmetallförorenade matriser

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Projektet rör studier i laboratorieskala för att undersöka möjligheter för återvinning av syntetiska komplexbildare vilka används för extraktion av tungmetaller från förorenade matriser (jord, sediment etc). Denna extraktion kan ske i t.ex. jordtvättsanläggningar eller i avsedda reaktorer, och projektets upplägg skall relateras till möjliga applikationer i fullskala.

Projektet kommer att genomföras på MTM's laboratorium på SAKABs industriområde inom ramen för ett större forskningsprogram med efterbehandling som tema (www.oru.se/nat/mtm/bg/efterbehandling)

Forskningsprojektet kommer att bedrivas vid det mångvetenskapliga forskningscentrat Människa-Teknik-Miljö (MTM) vid Örebro universitet och handledare är docent Patrick van Hees.
Önskad utbildning: kemi, miljövetenskap, geo/markvetenskap eller motsvarande.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.