Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-13

Paralleller och ekonomiska jämförelser mellan extrapersonal /inhyrd personal respektive kvalificerad övertid för ordinarie personal inom vårdbranschen. (fp)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kvalificerad övertid för ordinarie personal är kostsamt ekonomiskt och såväl som kapacitetskrävande för den ordinarie personalstyrkan.

Alternativ som ofta framstår som tänkbara, är användning av inhyrd personal respektive anlitande av personer som har möjlighet att arbeta extra under kortare tid.

Var och en av alternativen som föreligger vid arbetstoppar, har sina respektive fördelar.

Vi vill att studenterna utreder för- och nackdelar med de olika alternativen.

Önskad studieinriktning: Ekonomi- och/eller Vårdvetenskap alternativt Folkhälsovetenskap eller Sjuksköterskeutbildning.

Eftersom uppsatsarbetet är genererat inom projektet Effektiv Kunskapsutveckling, ser vi gärna sökande ifrån Mälardalens Högskola.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.