Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-06-16

Tillståndsbaserat underhåll (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Tillståndsbaserat underhåll
Den tekniska utvecklingen inom elektronik, dator hårdvara och dator mjukvara skapar nu ekonomiska och tekniska möjligheter att mer effektivt styra underhåll av utrustningar, fordon och fabriker. Den industriella IT utvecklingen framskrider med snabba steg så att övervakning och nya möjligheten att förutsäga driftstörningar och driftstopp skapas. Denna utveckling skapar helt nya tillämpningar i takt med att nya typer av sensorer och intelligent mjukvara kommer in i våra produktions system. Framskridandet är så snabbt att slutanvändaren ¿inte¿ ser långsiktiga lönsamheter då ingen ¿riktig¿ oberoende standard kan motivera investeringar inom industriell IT. En rädsla för att satsa på fel ¿häst¿ finns samtidigt som marknadens säljande företag skapar begränsningar i samverkan mellan olika fabrikat av utrustning.

Den trendförändring som kommer inom underhållsbranschen, med allt mer förebyggande åtgärder styrda av tillståndsbaserade metoder, måste få sina standarder. Här saknas många grundläggande arbeten och metodutveckling för att tekniken skall få den stabila plattform som behövs.Uppläggningen vi föreslår har följande indelning:

Del 1/ Ämne: Sensorer för användandet i tillståndsövervakning.
Systemlösning. Sensor-system.

Del 2/ Ämne: Tillståndsövervakning för användandet i tillståndsbaserat underhåll. Systemlösning. CM-system. (Condition Monitoring)

Del 3/ Ämne: Tillståndsbaserat underhåll.
Systemlösning. CBM-system. (Condition Based Maintenance)

Del 4/ Ämne: Anläggningsövervakning för användandet i tillståndsövervakning.
Systemlösning. PAM-system (Plant Asset Management), ASSET/FLEET-system.

Del 5/ Ämne: Logistik system (underhåll, material och personal) för användandet i tillståndsövervakning. Systemlösning. CMMS-system (Computerized maintenance management system).

Del 6/ Ämne: Analysmetoder och verktyg för användandet i tillståndsövervakning.
Systemlösning. Analysmetoder och dator verktyg system.

Läs mer om varje förslag på exjobb på:

http://uk.groups.yahoo.com/group/cbm-sweden/files/


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.