Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-13

Patientjournalportal för patienter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
För elektroniska patientjournaler är den stora utvecklingsinriktningen just nu att skapa globala patientjournaler där den lagrade informationen tolkas på samma sätt oberoende av när och var i världen patientjournalen läses. Patientjournalen ska även kunna läsas och förstås av både människor och datorapplikationer, till exempel beslutsstödssystem. Sådana patientjournaler brukar kallas semantiskt interoperabla patientjournaler.

Ett stort och globalt projekt för att skapa semantiskt interoperabla patientjournaler med hjälp av så kallade arketyper är openEHR. openEHR både designar och skapar referensimplementationer utifrån globala standarder och egen forskning. Inom den allra närmaste tiden kommer openEHR att vara färdiga med en implementation av sitt patientjournalsystems kärna i Java.

Examensarbetet består i att, med hjälp av openEHR:s kärna, skapa en prototyp av en webbaserad patientjournalportal. I patientjournalportalen ska patienterna, efter läkares tillstånd, kunna få tillgång till att läsa sina egna patientjournaluppgifter. Patientjournalportalen kommer att användas för att demonstrera och utvärdera nya möjligheter för elektroniska patientjournalsystem. I examensarbetet kommer bland annat design av gränssnitt, design och implementation av programvara, säkerhet för webbplatser och hantering av medicinska data att ingå.

Examensarbetet är tänkt att utföras gemensamt av två civilingenjörs- eller magisterstudenter. Kunskaper i medicinsk informatik är meriterande och kunskaper i svenska, engelska och grundläggande programmering nödvändiga.

Examensarbetet kommer att utföras vid forskningsgruppen Medicinsk informatik, som tillhör Institutionen för medicinsk teknik vid Linköpings universitet. Andra aktörer inom openEHR och svensk hälso- och sjukvård kommer även att vara inblandade för att bistå inom sina respektive områden.

Under examensarbetet kommer ni att arbeta med och ha möjlighet att fördjupa er inom:
· design och impelmentation av webbapplikationer,
· patientjournalsystems struktur och användning,
· datasäkerhet i integritetskänsliga webbapplikationer,
· analys av behov och krav inom medicinsk informatik.

Institutionen för medicinsk teknik är ett nationellt centrum för forskning och utbildning inom området medicinsk teknik. Verksamheten inriktas på områden som datorbaserade kunskapssystem, bilddiagnostik, modellbeskrivningar av fysiologi, icke-invasiva diagnosmetoder, optiska metoder inom medicinen samt metoder för utvärdering av medicinska tekniker. Forskningen präglas till stor del av den tvärvetenskapliga miljön vid Linköping universitet. Institutionens hemsida finns på adressen http://www.imt.liu.se/.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.