Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-07

Webbutvecklare med intresse av användarorienterad Web-design för affärsstödsystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Network Expertise AB och Webconnect Europe AB arbetar med utveckling av ett ASP baserat affärsstödsystem där vi nu skall göra ny design av nuvarande CCS baserade användaregränssnitten. Plattformen är baserad på opensource i Linux-Debian miljö. Till detta arbeta söker vi en eller flera webutvecklare med intresse och idéer om hur man kan designa användaregränssnitt i en ASP miljö för att förenkla för personal med begränsade kunskaper om affärsstödsystem.

Vår utgångspunkt är att majoriteten av alla affärsstöd system är till sin natur komplexa och relativt svåra att använda utan specifik utbildning. Många människor inte kan använda dessa program för affärsstöd men de kan de fortfarande använda mailprogram och webbsidor som innehåller motsvarande information. Vi vill att vårt system skall premiera enkelhet föra avancerade funktioner.

Användaren måste kunna på ett enkelt sätt förstå preferenserna för användargränssnittet (och den information det återger) med hjälp av de in- och utdatafunktioner som erbjuds. Detta ställer krav på riktlinjer i designen och understryker vikten av att tillhandahålla hjälptextalternativ till funktionerna. Hjälptextalternativens styrka ligger i deras förmåga att presenteras för användaren på sätt som är tillgängliga för användare via att man exempelvis ¿hovrar¿ över fält och applikationen som sådan skall vara både ergonomiskt tilltalande och lättförstålig i det perspektiv att man skall känna igen sig från sin förförståelse om hur program normalt fungerar.


Exjobbet innebär att grafiskt och användarmässigt göra innehållet enkelt att förstå och lätt att hitta i. En eller flera grafiska designer skall utvecklas mot plattformen där kravet är att applikationen känns inbjudande, enkel, funktionell och modern. Detta innebär att göra språket enkelt och lättbegripligt, implementera hjälptext funktioner, tilltalande grafisk layout men också att tillhandahålla begripliga mekanismer för att navigera inom och mellan sidorna/funktionerna. Applikationen skall innehålla en konsekvent sidlayout, diagram och bilder som är lätta att känna igen. Vidare skall systemet ha någon typ av navigationsanvisning, navigationslister, webbkartor, där information hjälper användaren att hitta på en funktion, statistik eller liknande. Applikationen skall även stödja flera olika versioner av webbläsare, både nyare och äldre. Det finns även en vilja att på sikt implementera stöd för mindre skärmar såsom 3G telefoner, PDF, m.m.

Arbetet kan utföras av 1 eller flera personer. Vi vill att du eller gruppen besitter kunskap och erfarenhet inom något eller några av följande områden: grafik och ergonomi i relation till webutveckling, PHP, MySQL och Open source utveckling.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.