Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-24

Simulering av fosforförluster från åkermark med ICECREAM-modellen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND
Fosforförluster från åkermark är en av huvudkällorna till igenväxning av sjöar och vattendrag. Det finns därför ett stort behov av att kunna kvantifiera dessa förluster för olika situationer, t.ex. för olika jordar, klimat, och för olika odlingsåtgärder. Det är dessutom önskvärt att kunna beräkna effekten av olika åtgärder för att minska förlusterna av fosfor från åkermark på ett effektivt sätt. Vi har för detta syfte vidareutvecklat vissa delar av en befintlig simuleringsmodell, ICECREAM, utvecklad i USA och Finland. Ytterligare analys av modellen behöver emellertid utföras för att förstå vilka faktorer som modellen kan ta hänsyn till och vilka faktorer som modellen inte kan beräkna.

BESKRIVNING AV JOBBET
Utföra känslighetsanalys av ICECREAM-modellen och komma fram till vilka faktorer som är lämpliga att ha med i en beräkning för att ta fram en matris av förlustkoefficienter för kvantifiering av fosforförluster på större skala (t.ex. större avrinningsområden). Test av modellen mot mätningar av fosforförluster från åkermark.

FÖR VEM
Jobbet är troligen lämpligt för den som läser Civilingenjörsprogrammet i Miljö- och vattenteknik, eller studenter med intresse av modellering från tekninska eller naturvetenskapliga discipliner så som Agronomer, Hydrologer, Naturvetare m.fl.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.