Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-12-05

Utvärdering och implementering av algoritmer för automatisk nätgenerering för strömningsmekanikberäkningar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hydrodynamiska datorsimuleringar är ett viktigt verktyg vid design och analys av ytfartyg, ubåtar och torpeder. Beräkningsfysikgruppen vid avdelningen för Vapen och Skydd vid FOI arbetar med, och utvecklar, en C++-kod, baserad på finita-volymsmetoden, för sådana tillämpningar. Gruppen forskar även inom kompressibel strömningsmekanik och förbränningsmodellering.

Ett pågående utvecklingsprojekt har som mål att kunna behandla strömning kring rörliga och/eller deformerbara objekt. I den lösning som har valts innebär det att beräkningsnätet kommer att deformeras för att anpassa sig till geometrin. Det föreslagna examensarbetet ska, som en del av nyss nämnda projekt, utvärdera öppen programvara för automatisk nätgenerering. Eventuellt ska även ett gränssnitt till FOI:s produktionskod skrivas.

Arbetet kommer att utföras vid FOI (Grindsjön) i nära samarbete med institutionen för numerisk analys och datalogi på KTH.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.