Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-07-06

Kommersialisering av forskningsprototyper

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Interactive Institute bedriver forskning inom tillämpad IT och har som mål att föra ut resultaten till samhället. Detta innebär framtagning av prototyper som kan ligga till grund för nya affärskoncept. I forskarstudion i Göteborg kan vi nu erbjuda två studenter ett examensarbete med syftet att undersöka förutsättningarna för kommersialisering av prototyper med anknytning till både IT- och textilbranschen. Då vi är en internationell forskargrupp ser vi gärna att arbetet utförs på engelska. Examensarbetet kan påbörjas under sen vår/sommar eller till hösten.

Studien ska innehålla analys av:

- tillverkningsstrategier, bedömning av risker och kostnader
- distributionskanaler, värdekedja
- marknadsanalys och kundsegmentering
- varumärkesstrategi
- prissättning
- budget

Vårt perspektiv på IT är tvärvetenskapligt, innovativt med människan i centrum. Vi utvecklar projektsamarbeten med myndigheter, högskola, kommuner, organisationer och näringsliv. Interactive Institute är ett AB, helägt av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Läs vidare på: http://www.tii.se/reform


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.