Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-19

Kommunikationspolicy och plattform (UK 04)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Sustainable Sweden Southeast AB har 26 delägare och ett 10-tal samarbetspartners. Idag sker kommunikationen främst genom mail. All historik, arkiv, referenser finns endast fysiskt åtkomligt på moderbolagets kontor och egen server.

Uppgift lämpligt för informations-, data- och/eller miljöingenjör
- Ta fram en policy för vad och hur samlad kunskapsmassa skall göras tillgänglig för delägarna
- Bygga en attraktiv plattform för detta
- Marknadsföra möjligheten  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.