Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-07

Bakgrund till flickors val av industriteknisk utbildning vid Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium - GTG - vill göra en studie för att öka rekryteringen av flickor till gymnasieutbildning inom den industriellt tekniska sektorn. Idag väljer få flickor att läsa områdena mekatronik och telematik utan merparten väljer profilen Projekt & ekonomi.

Syftet är att ta reda på:
- bakgrunden till flickors val av industriteknisk gymnasieutbildning vid GTG
- hur GTG kan utveckla flickors intresse för mekatronik och telematik.

Mål:
- kortsiktigt: att öka antalet flickor inom profilområdena mekatronik och telematik
- långsiktigt: att öka det totala antalet flickor som är intresserade av studier inom teknik.

Bakgrund: Ägarbolagen av GTG - AB Volvo och Volvo Personvagnar AB - vill öka antalet kvinnliga medarbetare för att nå ut till det totala kundsegmentet. För att tillgodose detta behov har GTG fått i uppdrag att rekrytera fler flickor till tekniska studier.
GTG ägs även av Göteborgs Stad. För mer information om skolan se - http://www.gtg.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.