Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-10-06

Kartering och karaktärisering av avfall från livsmedelsindustri. Avfallet består av förpackningsmaterial, pulver och flytande produkter.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Lyckeby Culinar AB producerar smakblandningar till industrin och packar konsumentprodukter vid anläggningen i Fjälkinge, strax öster om Kristianstad.

Avfallet från verksamheten källsorteras idag i 23 olika fraktioner.

Vi behöver nu en genomgång av respektive avfallsfraktion:
- innehåll
- ursprung
- är det sorterat på rätt sätt
- finns bättre sorteringsalternativ

För respektive avfallsfraktion behövs uppgifter om
- vilka processer och inköpta råvaror och emballage som är upphov till respektive avfallsfraktion

I mån av tid finns möjlighet att arbeta vidare med underlaget och komma med förslag på förändringar på inköpta råvaror, emballage och processanpassningar som kan leda till mindre avfallsmängder och lägre kostnader för avfallshanteringen.

Arbetet kommer att ske i samarbete med produktion, inköp, miljö och anlitad entrepenör för avfallshanteringen vid vår anläggning i Fjälkinge.

Kort presentation av Lyckeby Culinar AB
Lyckeby Culinar is a leading supplier of dry and liquid seasonings & blends, native & modified starches and potato fibres. We are a Swedish company serving the food industry globally through a network of subsidiaries, partners and carefully selected distributors.
Taste, texture and trends are keywords for Lyckeby Culinar in our role as trend-setter for the prepared food, meat and snack industries in Scandinavia and many other countries in Europe.

Lyckeby Culinar AB www.culinar.se

Lyckeby Culinar AB är ett helägt dotterbolag till Lyckeby Stärkelsen. Kort presentation av Lyckeby Stärkelsen

Välkommen till Lyckeby Stärkelsen
Lyckeby Stärkelsen är en av världens ledande utvecklare av stärkelse och kundanpassade lösningar inom stärkelsekemi. Koncernen fokuserar på två huvudområden: livsmedel samt papper och kemi.
Intensiv forskning inom stärkelseområdet har gjort att våra affärsområden kunnat marknadsföra nya, högpresterande produkter.

Den största kampanjen någonsin, ett gynnsamt år för odlarna och ett bra ekonomiskt resultat för Lyckeby Stärkelsen.

Lyckeby Stärkelsen www.lyckeby.com  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.