Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-08-25

Utveckling av fordonsmodell och editor för signalsystem för Simulator för spårburen trafik. (två exjobb)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Dessa två exjobb ska utföras inom ramen för projektet Simulator för Spårburen Trafik, SST (http://www.vti.se/sst). SST är ett Open Source projekt som startade 2003 och ska mynna ut i en körsimulator för järnväg ur ett förarperspektiv vid slutet av 2005. SST ska användas till b.l.a. beteendevetenskaplig forskning, utbildning av förare och utveckling av nya tekniska lösningar. Simulatorn kan konfigureras dels som fristående PC-simulator men även som en avancerad simulator med kabin, instrumentering, ljudsystem och rörelseplattform etc.


-Fysikalisk modellering av järnvägsfordon för realtidssimulering.
Detta exjobb går ut på att vidareutveckla den fordonsmodell som idag finns implementerad i SST. I utvecklingen ingår det att ta fram parametriserade fysikaliska modeller som kan beskriva olika loktyper, t.ex. dieselelektriska och elektriska lok (enfas AC, DC och trefas AC-motorer). Olika styrsystem för traktion, med/utan slirskydd ska undersökas samt utöka bromssystemet med elektrisk motorbroms, magnetskenbroms mm. Fordons modellen ska implementeras i C++ i SSTs ramverk.


-Översättare och automatisk scenariobyggare
SST använder ett XML format för att spara all information om spårsystem, signalsystem och alla omgivande objekt/landskap för visualiseringen. Spårgeometrier och tavlor/signaler har hämtats från Banverkets ¿Bandata i Sverige¿ (BiS) databas där all information om Sveriges järnvägsnät finns. Signalsystemet för järnväg består dels av signalerna men också av baliser om innehåller information som sänds till säkerhetssystemet i loket vid passage. En översättare från BiS och BiS liknande format ska utvecklas samt en automatisk scenariobyggare som genererar indata filer till visualiseringsmodulen i SST. Implementationen ska ske i C++.


Exjobben ska utföras på VTI i Linköping med nära samarbete med Ansaldo Signal Sweden AB i Stockholm. VTI är en statlig myndighet med 180 anställda och har lång erfarenhet av utveckling och forskning kring avancerade körsimulatorer med rörelseplattformar. Ansaldo Signal Sweden AB är en leverantör av järnvägssignalering, ATC och automation till uppdragsgivare i Norden och övriga världen. Mer information finns på www.vti.se och www.ansaldosignal.se

Kontaktpersoner
Mikael Adlers, VTI ([email protected])
Bertil Sjöbergh, Ansaldo Signal Sweden AB ([email protected])


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.