Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-10-04

Optimering av miljöanpassad ytbehandling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ytbehandlingsindustrin står inför stora omställningar vad gäller vilka ytbehandlingar som får användas. Inom fordonsindustrin ska sexvärt krom (Cr6) vara utfasat till 1 juli, 2007. Kromatskikt innehållande Cr6 används som lackunderlag och korrosionsskydd på aluminium, magnesium, zink och förzinkat järn och stål. Dessa skikt måste nu ersättas med Cr6 fria passiveringar.
Det finns ett antal alternativ från olika tillverkare men endast några få processer finns i industriell produktion i Sverige. Erfarenheten är begränsad. Internationella erfarenheter tyder på att alternativen generellt är känsligare för t ex föroreningar i baden och har ett mindre processfönster. Kunderna från fordonsindustrin kräver utförd process-FMEA och verifiering av prestanda för varje grupp av komponenter.
Detta projekt utförs inom EU-projektet Chromatex (Chromat Exit) och det nationella fordonsforskningsprojektet ¿Införande av krom-6 fri behandling av aluminium och zink¿. Handledning sker från SYF/SPF (Svensk Ytbehandlings Förening resp. Svensk Pulverlackteknisk Förening) på IVF i Mölndal.

Frågeställningar som ska undersökas omfattar:
· Hur styrs baden och styrs de rätt?
· Vilka processparametrar är viktiga och vad har de för fönster?
· Hur förändras baden under sin livstid; föroreningar och utarmning?
· Hur inverkar den mekaniska utrustningen, trummor, agitering etc?
· Vad sker och hur fungerar en Cr6 fri passivering?
Kromatering med Cr6 är har funnits länge och är tämligen väl undersökt. Passivering utan Cr6 utförs med nyutvecklade processer och det behöver tas fram mycket ny information och kunskap.
Utvärderingsutrustning till förfogande omfattar korrosionsprovning med saltdimma, skikttjockleksmätning med röntgen, metallhalt med atomabsorptionsspektrofotometer, titrering, spektrofotometer, vägning, mikroskopi, svepelektronmikroskopi och annan ytanalys.

Projektet är lämpligt för en eller två personer med intresse för processkemi, analys och materialegenskaper. Det blir en hel del praktiskt arbete och självständig uppläggning och utvärdering av försöken som utförs i produktionsanläggningar.
För närmare information om projektet och praktiska arrangemang, kontakta:
Jan Skogsmo, SYF c/o IVF, Argongatan 30, 431 53 Mölndal
Tel: 031-706 6042, e-mail: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.