Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-15

Gröna parkers betydelse för klimatet i Stockholm

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Urbana områden består av en mosaik av olika ytor (vägar, väggar, tak, parker, vatten) med varierande egenskaper. Varje yta har specifika egenskaper som ger upphov till olika fördelningar av värmeflöden mellan ytorna och den omgivande atmosfären. Detta medför att klimatet varierar betydligt inom den lokala skalan (10-1 000 m). Detta tydliggörs när klimatet i ett grönområde jämförs med det i de omkringliggande områdena. Att de gröna parkerna inom en stad i regel är svalare än sin omgivning är ett välkänt fenomen. För Stockholm finns dock få studier som visar på hur stor denna klimatförändring kan vara samt på vilket sätt och under vilka omständigheter den uppträder. Det är också viktigt att klargöra hur olika faktorer påverkar dessa skillnader i lokalklimatet.

Examensarbetet:
Meteorologiska observationer (lufttemperatur, markytans temperatur och vindhastighet) längs en transekt från ett grönområde till det kringliggande uppbyggda området. Statistisk analys av observationerna samt simuleringar med en mikrometeorologisk model. Mätningarna kommer utföras under kortare mätkampanjer (à 1-3 dagar) sommaren och delar av hösten 2005. Det troliga studieobjektet kommer vara Humlegården med omnejd i Stockholm.

Förväntat resultat:
Observationerna väntas ge ett direkt mått på hur klimatet varierar mellan ett grönområde och dess omgivning i centrala Stockholm. Simuleringsresultaten ska ge en bild av vilka som är de mest betydelsefulla egenskaperna som ger upphov till variationerna i lokalklimatet. Resultaten kan också vara betydelsefulla för att förstå hur luftföroringar sprids inom en urban miljö.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.