Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-10-03

Midorion AB Examensarbete: Elektrisk Mätteknik och Signalhantering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Midorion AB är ett ungt, biotech företag med kontor på Chalmers Innovation, Stena center. Midorion vann Innovation cup 2003 för sin teknologi och bolaget utvecklar ett analyssystem som består av mätinstrument, chipbaserade sensorer för engångsbruk och mjukvara för forskning inom Life Science. http://www.midorion.com

Midorions teknologi är en elektrisk sensorteknik i gränssnittet mellan nanoteknologi, avancerad kvantmekanik och medicin. Nyligen verifierades Midorions grundkoncept och vi arbetar nu med optimering inom flera olika områden för att nå ultimat känslighet hos våra sensorer.

Midorion söker nu 1-2 examensarbetare för området elektrisk mätteknik och signalhantering. Syftet är att, i ett samarbete mellan Signaler och system på Elektro, Chalmers och Midorion, optimera nuvarande elektriska mätuppställning med förstärkning samt att ta fram optimal signalhantering av data. Vi är i dagsläget sex stycken medarbetare på Midorion varav fyra arbetar med teknikutveckling. Som examensarbetare kommer du att bli en del av vår teknikutveckling och därmed del i ett spännande arbete i en ung dynamisk miljö.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.