Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-08-15

Kravställning, design och utveckling av lösning i .NET-miljö.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Obnex - http://www.obnex.se - är ett litet konsultbolag som arbetar med utveckling och försäljning av mjukvara och mjukvarurelaterade tjänster. Målet med examensarbete är att arbeta fram en vidareutveckling av ett av våra verktyg för hantering av e-mail. Vidareutvecklingen är tänkt att bli ett tillägg till befintligt system.

Arbetet kommer innefatta:
- Kravställning
- Design
- Utveckling
- Test och dokumentation

Du/ni bör ha erfarenhet från arbete med Microsofts utvecklingsmiljöer. Systemet kommer troligtvis utvecklas i C# med MySQL som databas.

Exjobbet utförs lämpligen av två personer. Projektet kommer drivas i Obnex fräscha lokaler i centrala Göteborg i nära samarbete med handledare. Vi hoppas kunna erbjuda ett intressant exjobb som ger en bra erfarenhet att stå på inför framtiden.

Intresserad? Skicka ansökan med CV och beskrivning av dina erfarenheter per email.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.