Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-31

Tjänstebaserad arkitektur/Service Oriented Architecture

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbetet/praktiken, nedan kallat uppdraget, är lämpligt för blivande högskoleingenjörer/civilingenjörer med inriktning mot Software Engineering. Vi tror att två studenter behöver omkring 3 månader på sej att utföra uppdraget, och att uppdraget skall genomföras under tiden april-juni 2005. Slutrapport, redovisning och examination kan dock ske efter sommaren om så önskas. Arbete under juli månad bör i möjligaste mån undvikas då handledning inte kommer att finnas tillgänglig.

Förkunskapskrav
För att kunna genomföra uppdraget på ett effektivt sätt tror vi att följande förkunskaper behövs:
- god kunskap om MS Windows
- kunskap inom MS .Net, gärna kombinerat med kunskaper i C#
- kunskap inom Software Engineering, systemutvecklingsmetodik och mjukvaruarkitektur och webbaserade applikationer
- personliga egenskaper som värdesätts är engagemang, initiativkraft och förmåga till självgående

Planering
Vi tror att uppdraget avseende Tjänstebaserad arkitektur, TBA, bör delas upp i följande fem delområden/faser:

1. Analys
a. planering
b. vad är TBA
c. styrkor och svagheter
d. verksamhetsvärde
e. investeringsmodeller: ROI, TCO, LCC

2. Installation
Installationen sker genom uppbyggnad av en TBA i Microsoftmiljö där komponenter ur Windows Server System skall användas
a. systemkrav
b. installation
c. arkitektur
d. anpassning

3. Praktikfall
a. TBA i en organisation

4. Tjänsteutveckling
Praktiskt genomförande av delar ur praktikfallet
a. systemutveckling
b. integration

5. Slutarbete
a. rapport
b. redovisning

Den slutgiltiga planeringen sker dock i samförstånd mellan examinator, handledare och studenter och skall göras då analysfasen är klar och godkänd.

Kontaktperson och handledare: Stefan Gennert, HiQ Data
[email protected]
0704-200 073

Information om HiQ finns på
http://www.hiq.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.