Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Rödbrun beläggning¿ på färdiga produkter är ett skönhetsfel för kunden, företaget vill dock tillfredsställa kundens krav.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Man har inte kunnat fastställa orsaken till problemet och därför heller inte funnit någon lösning. Ledningen har bestämt att vi aktivt bör söka efter orsaken, samt därefter finna ett sätt att eliminera problemet. Detta projekt har redan startats upp med försök av ändringar i betningsprocessen.
Uppdragsbeskrivning:
Examensarbetet skall utreda varför beläggningarna uppstår och hur de kan elimineras. I uppdraget ingår att genomföra en bakgrundsresearch. Provtagningar och analys. Kemisk analys av bad i betningsprocessen. Materialteknisk analys av rören.
Mål:
Målet med examensarbetet är att presentera en väl underbyggd förklaring till varför beläggning uppstår och hur vi kan undvika detta.
Kontaktpersoner:
Uppdragsgivare: Maria Persson, Produktionsledare Basprodukter, tel.0550-388 58
Handledare: Anne Karlsson, Projektledare Teknik, tel.0550-388 48

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.