Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-06-19

Utvärdera klimatinvesterings-program - KLIMP

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Klimp-klimatinvesteringsprogram. Staten har genom Naturvårdsverket avsatt medel till möjligheten att söka bidrag till investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser. Bakom Vänersborgs kommuns beviljade ansökan finns kommunens övergripande arbete med frågor
som har betydelse för hur vi människor lyckas med att hejda den pågående negativa klimatförändringarna. Vänersborgs kommuns klimatstrategi prioriterar energieffektivisering och energihushållning, omställning till förnybar energi, minskad påverkan från transportsektorn, avfall samt jordbruket.

Din uppgift blir att utreda och formulera ett grundförslag till hur Vänersborgs kommun skulle kunna utvärdera de olika Klimpprojekten i kommunen och samordningen av dem, ta fram ett verktyg för detta. För närvarande är 6 projekt igång inom olika typer av verksamheter i kommunen bl.a. Vattenfall, Samhällsbyggnadskontoret samt Vänersborgs bostäder.

Arbetet påbörjas med fördel redan under vårterminen men kommer att ha sin tyngdpunkt med redovisning under hösten 2005.

För frågor Kontakta Gisela Falck 0731-803845

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.