Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-18

Metoder att minska cellulosafibrers fuktupptagningsförmåga

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
STFI-Packforsk är ett av världens ledande företag för FoU inom massa, papper, grafiska medieprodukter, förpackningar och logistik. Verksamheten sträcker sig från grundläggande forskning i kontakt med universitet till direkta uppdrag, där den samlade kompetensen utnyttjas för att hitta lösningar som är tillämpbara hos kunderna. Stark kompetens från materialkunskap till användarvärde finns längs de tre värdekedjorna förpackningar, grafiska medieprodukter samt biobaserad energi och kemikalier. Företaget har en omsättning på 250 MSEK och har 250 anställda. STFI-Packforsk är lokaliserat i Stockholm och Örnsköldsvik och i Trondheim, Norge, genom det majoritetsägda forskningsbolaget PFI AS.


Metoder att minska cellulosafibrers fuktupptagningsförmåga
Cellulosafiberns hygroskopiska egenskaper beror på att den amorfa/parakristallina delen av cellulosan har hög fuktupptagningsförmåga. Flera metoder finns att minska fuktupptagningsförmågan. Exempel på metoder är acetylenring eller förnätning av cellulosafibern samt hydrotermiska behandlingar i syfte att minska fuktupptagningen. Även kombinationer av dessa behandlingar kan tillgripas.

Examensarbetet avser att undersöka några lovande sådana behandlingar samt karakterisera cellulosafibermaterialet efter sådana behandlingar med avseende på fuktupptagning svällbarhet samt porstorleksdistribution (NMR).


Kontaktpersoner:
Prof. Tom Lindström
Telefon: 08-676 73 70
E-post: [email protected]

Dr. Tomas Larsson
Telefon: 08-676 71 30
E-post: [email protected]

Websida:
www.stfi-packforsk.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.