Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Myndigheters policy för bilanvändning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Att ta fram orsaker till och analysera företags- respektive samhällsekonomiska effekter av svenska myndigheters policy för bilanvändning. Särskilt intressant är att söka utröna huruvida den nu dominerande policyn att minska på användningen av personalens privata bilar till förmån för egen bilpark och hyrbilar leder till att den totala svenska bilparken blir större än den eljest skulle ha varit. Vägverket kan fungera som en fallstudie.

Bakgrund
Förr om åren var det vanligt att arbetsgivaren lät personalen ombesörja diverse tjänsteärenden med den egna bilen mot en milersättning. Under senare år har allt fler myndigheter börjat frångå den policyn och i stället styrt över tjänsteförättningarna med bil till egen bilpark respektive hyrbil i allt större omfattning. Är en sådan policy samhällsekonomiskt motiverad? För tex Vägverket är det en särskilt relevant fråga då mycket av dess verksamhet ska bygga på samhällsekonomiska principer.

Arbetets innehåll
Examensarbete 10-20 p.

Metod
Tyngdpunkten i arbetet kommer troligtvis bestå i att göra en CBA-kalkyl.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.