Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-29

Utvärdering, anpassning och implementering av affärssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Mediac Produktion AB är ett företag som verkar som underleverantör till skandinavisk verkstadsindustri. Inriktningen är tillverkning av tyngre svetsade/maskinbearbetade konstruktioner. Produktionen sker i Polen där vi samarbetar med fyra olika verkstäder. Verksamheten startades 1998 och vi är idag två verksamma, men ser ytterligare behov inom en snar framtid.


Förslag på exjobb:
Målsättningen är att då arbetet är slutfört ska företaget ha det administrativa verktyg som behövs för en effektiv och rationell styrning av verksamheter.

Arbetet kan delas upp i följande faser:
1. UTVÄRDERING
- Behovsanalys/kravspec. - genom att skaffa information om företaget och arbetssätt, få en bild av behovet.
- Marknadsundersökning - utvärdera befintliga standardprogram som finns på marknaden med målsättning att minimera de anpassningar som behövs (ev. kompatibelt med kunders system).
- Kostnadsanalys - olika lösningar ska bedömas finansiellt/ekonomiskt.

2. ANPASSNING
System: att göra de nödvändiga förändringar som krävs för att systemet ska passa in i verksamheten.
Verksamhet: om behovet finns förändra arbetsgång och rutiner i företaget.

3. IMPLEMENTERING/DOKUMENTERING
Utbildning: överföra kunskap till berörda samt dokumentera.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.