Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-12-18

Analys av det elektriska fältet runt månen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Rymdsonden SMART-1 ligger för närvarande i omlopp kring månen som saknar ett eget magnetfält och därför omges inte av någon magnetosfär. SMART-1 befinner sig således normalt i solvinden, ett kontinuerligt flöde av ett tunt plasma som rör sig med hundratals km/s ungefär radiellt utåt från solen. Bakom månen, sett från solen, är solvindens flöde stört av månens närvaro och detta område anses ibland som ett utmärkt högvakuum. Ombord finns ett antal instrument, bland annat ett som mäter det elektriska fältets spektraltäthet i frevensområdet 10 Hz - 5 kHz.

Uppgiften går ut på att analysera spektrum för det elektriska fältet och består av två delar. Till att börja med behöver programvara utvecklas för att visualisera spektraldata samt relatera data till rymdsondens läge runt månen. Som steg två skall data analyseras dels statistiskt som funktion av sondens position runt månen, dels mer i detalj för utvalda fall. Jämförelser med data från tidigare data i solvinden är av särskilt intresse. Under arbetets gång kommer minst ett besök vid Finska meteorologiska institutet i Helsingfors att behöva göras för att inhämta detaljinformation om formatet för mätdata och om redan existerande programvara.

Du bör ha kunskaper i plasma- och/eller rymdfysik, samt viss programmeringsvana.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.