Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-30

Marknadsundersökning - användning av lättviktsmaterial till sjöss

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Den svenska sjöfartsnäringen är en betydande industrigren som 1998 direkt omsatte 45 miljarder SEK, fördelat på 500 företag med totalt ca 27 000 anställda (källa SOU 1998:129). Indirekt var vid samma tid ca 33 000 personer ytterligare beroende av näringen för sin verksamhet (verkstadsindustri, transportindustri, petroleumindustri, mm), d.v.s. totalt ca 60 000 personer. I dessa siffror ingår inte den stora svenska fritidsbåtssektorn. Rederiverksamheten domineras av några få stora företag medan underleverantörssidan domineras av små och medelstora företag.

Rederi- och sjöfartsnäringen går idag för högvarv och det byggs nya fartyg i högt tempo. Lastfartyg genererar goda vinster. En intressant möjlighet för att öka fartygets effektivitet samtidigt som miljöpåverkan minskar är att ersätta traditionellt stål i fartyg med lättviktsmaterial som aluminium eller plastbaserade kompositer. Emellertid finns flera tekniska samt även legislativa hinder för att bygga fartyg i lättviktsmaterial då regelverken sedan länge utformats med tanke på stålanvändning.

Ett annat hinder för utvecklingen tros vara en konservatism hos redare/varv/konstruktörer där man ofta är obenägen att ta risker genom att testa något nytt. Om detta är sant och i så fall hur stort hinder för utvecklingen som detta kan tänkas vara är just vad det föreslagna examensarbetet handlar om.

För närvarande pågår ett större nationellt VINNOVA-sponsrat projekt, LÄSS (www.lass.nu) med syfte att underlätta införandet av lättviktskonstruktioner till sjöss. Som en del av detta projekt ingår att göra en marknadsanalys med syfte att studera presumtiva kunder och användares attityder vad gäller användning av lättviktsmaterial till sjöss.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.