Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-17

SkiStar inbjuder C- och D studenter från hela Sverige till uppsatstävling!

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
SkiStar är ett branschledande nordiskt upplevelseföretag inom alpin skidåkning.SkiStar är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan 1994. Koncernen äger och driver skidanläggningar på alpindestinationerna Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige samt Hemsedal i Norge. Marknadsandelen är i Sverige 50%, i Norge 13% och totalt i Skandinavien 33%. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Övriga verksamheter är logiförmedling, skidskola och skiduthyrning.

Visionen är att skapa minnesvärda vinterupplevelser som den ledande operatören av europeiska alpindestinationer.

SkiStar i samarbete med Karlstads universitet inbjuder härmed C- och D studenter till uppsatstävling.

SkiStar tilldelades Stora Turismpriset för år 2004 och som ett led i detta utlyses nu en tävling i Uppsatsskrivande.

Ämnesområden kan vara allt ifrån Turism, Sociologi, Psykologi, Pedagogik, Genus, Religion, Marknadsföring, och Ekonomi.

Centralt för SkiStar är begreppet GÄSTFOKUS/LÖNSAMHET ur ett framtidsperspektiv. Detta kopplat till en rad olika aspekter såsom:

- mätbarhet, Belöningssystem, uppföljning, Service och varumärke samt kvalitet
- mångfald, jämställdhet, diskriminering
- omvärldsanalys, nnätverk, trender, scenarioplanering
- etik och moral, Det Ansvarsfulla företaget, värde och värderingar
- att hitta och behålla talanger, balans, livspusslet
- utvärdering/omstart, övrigt
- SkiStar Academy, Kompetens och livslångt lärande, Story telling
- process coachning, utvecklignsmodell, förändringsledarskap

Priser: Ett förstapris samt två hedersomnämnande kommer att delas ut. För vidare information kontakta ansvarig nedan. Prisutdelningen äger rum i december 2005

Kriterier: Vetenskaplig metod, nyskapande, ämnesutvecklande. Framtidsperspektiv. Uppsatsen skall vara Godkänd och klar.

Uppsatsen skall vara tillhanda senast den 31 oktober 2005
Uppsatsen skickas i 3 exemplar till Henrik Bergman (se kontaktuppgifter nedan).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.